Торговельно-економічний коледж КНТЕУ

Торговельно-економічний коледж КНТЕУ – один із найвідоміших вищих навчальних закладів України з підготовки молодших спеціалістів галузей знань «Економіка та підприємництво», «Сфера обслуговування».

     Історичний шлях розвитку закладу розпочинається з 1 квітня 1957 року, як Київський заочний технікум радянської торгівлі, який за наказом Міністерства торгівлі УРСР від 9 серпня 1958 року за № 236 реорганізовано в Київський технікум радянської торгівлі з денною та заочною формами навчання. Перший прийом студентів було здійснено за спецалізаціями: «Технологія готування їжі», «Товарознавство промислових товарів», «Товарознавство продовольчих товарів» і «Бухгалтерський облік у радянській торгівлі». Встановлено такий контингент прийому: на денний відділ 240 осіб, на заочний відділ 300 осіб. Технікум розташовувався по вул. Чигоріна.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ

1964 р. – на базі товарознавчого і бухгалтерського відділів Київського технікуму радянської торгівлі та Київської школи кулінарного учнівства організовано 21 січня 1964 року технікум радянської торгівлі зі спеціальностями: «Товарознавство промислових товарів», «Товарознавство продовольчих товарів», «Бухгалтерський облік у торгівлі», «Художнє оформлення» зі спеціальністю «Декоративне оформлення». Наказ Міністерства торгівлі УРСР від 18.01.1964 № 26.
Після реорганізації, 1 лютого 1964 року, технікум отримав нове, щойно збудоване приміщення за адресою: вул. Львівська, буд. 2/4, де знаходиться і по теперішній час.

За весь час свого існування навчальний заклад декілька разів змінював свою назву:

  • 1991 р. – Київський торговий коледж. Наказ Міністерства торгівлі УРСР від 21.06.1991 № 56.
  • 1993 р. – Київський комерційний коледж і змінено статус (внесено до Державного реєстру закладів освіти України, як підвідомчий вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації). Наказ Міністерства освіти України від 16.08.1993 № 302.
  • 1997 р. – Київський торгово-економічний коледж. Наказ Міністерства освіти України від 27.03.1997 № 88.
  • 2003 р. – Торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.07.2003 № 484.

СЬОГОДЕННЯ

     Протягом всього періоду існування навчального закладу здійснено підготовку понад 25 тисяч фахівців, які успішно працюють на підприємствах і в організаціях різних форм власності та господарювання.

     За роки своєї діяльності коледж став одним із провідних вищих навчальних закладів України з підготовки компетентних фахівців. Вагомий внесок у становлення, розвиток та процвітання навчального закладу внесли його керівники.

     Вагомий внесок у становлення, розвиток та процвітання навчального закладу зробили його керівники. Директорами коледжу в різні періоди були мудрі наставники, творчі особистості справжні фахівці своєї справи: О. П. Колчигін, перший директор (1958–1959), О. С. Гордієнко (1959–1964), А. С. Турова (1964–1970), І. К. Задорожний (1972–1975), В. І. Сідоріна (1975–2003), Л. М. Греченкова (2003–2014).

     З липня 2014 р. директором коледжу є Олег Вікторович Олійник, він має досвід роботи в освітянській галузі, а саме з 2005 року – керівник служби Міністра, 2007-2009 рр. – заступник директора Департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби МОН України.

     Під його керівництвом проведена низка реформаторських змін щодо оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу, управлінської діяльності, посилення наукової роботи серед викладачів з науковими ступенями, аспірантами. Вагомий внесок у справу підготовки фахівців та виховання студентської молоді вносять організатори та керівники навчально-виховного процесу — заступники директора коледжу.

 

     Костюк Євгенія Миколаївна, заступник директора з навчально-методичної роботи, працює у коледжі з 1974 року. За цей період займала такі посади: майстер виробничого навчання, викладач, завідувач денного відділення, а з 2003 року – заступник директора з навчально-методичної роботи.

     За цей період зроблено реальні кроки, спрямовані на обґрунтовану перебудову та вдосконалення організації навчально-методичної роботи, використання інноваційних технологій з метою забезпечення професійної підготовки студентів, яка відповідає вимогам сьогодення.

 

     Сухова Галина Леонідівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, працює у коледжі з 1994 року. З 1995 р. організовує виховну роботу в коледжі, здійснює керівництво органом студентського самоврядування, сприяє розвитку професійних та творчих здібностей студентів, організовує студентське дозвілля.

     За період перебування у структурі університету в коледжі відбулись значні позитивні зміни в навчально-методичній, виховній, кадровій роботі. В основі діяльності ТЕК КНТЕУ лежить творчий педагогічний потенціал викладачів університету та коледжу. Підготовка фахівців здійснюється на підґрунті міждисциплінарних зв’язків з кафедрами КНТЕУ. Викладання дисциплін забезпечують 91 викладач, з них 43% – викладачі вищої категорії. Для викладання дисциплін залучаються науково-педагогічні працівники КНТЕУ. Така співпраця дозволяє студентам в майбутньому швидше адаптуватися до навчального процесу в університеті.

     Колектив коледжу працює у тісній взаємодії з ректоратом, структурними підрозділами університету – це єдина згуртована команда педагогів, практиків та студентів, у якій на першому місці стоять знання і творчість, вибагливість та професіоналізм, чуйність та індивідуальний підхід.

     9 серпня 2013 року коледж відсвяткував 55-ту річницю з дня заснування. ТЕК КНТЕУ завжди крокує у ногу з часом і сучасними вимогами суспільства, відкриваючи нові спеціальності і забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців.

     На сьогоднішній день підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста здійснюється за десятьма спеціалізаціями: «Товарознавство та комерційна діяльність», «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Маркетингова діяльність», «Оціночна діяльність», «Інформаційна діяльність підприємства», «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації», «Ресторанне обслуговування», «Туристичне обслуговування», «Готельне обслуговування».

     Коледж був і залишається не лише місцем здобуття знань, а й осередком культурного та професійного становлення особистості.

     Проходять роки, змінюються покоління студентів і викладачів. Незмінними залишаються високий творчий потенціал педагогічного колективу, прагнення студентів до навчання, партнерські взаємини «викладач – студент», гордість за свій навчальний заклад.

Залишити коментар