Знайомство з професією

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

     Кваліфіковані фахівці в сфері обліку і податків, які отримали освіту за спеціалізацією «Фінансовий контроль та аудит» у Київському національному торговельно-економічному університеті стають аудиторами, відкривають власний бізнес, роблять кар’єру у міжнародних аудиторських компаніях. Розкриття потенціалу студентів та його реалізація забезпечується високим професійним рівнем науково-педагогічних працівників кафедри фінансового аналізу та аудиту (завідувач кафедри Назарова К. О., д-р екон. наук, доцент).

     5 грудня 2017 року науково-педагогічні працівники кафедри Несходовський І. С., канд. екон. наук, доцент; Гоцуляк В. Д., канд. екон. наук, доцент; Копотієнко Т. Ю., канд. екон. наук, ст. викладач ознайомили студентів випускних груп коледжу з можливістю отримання ступеня бакалавра та в подальшому магістра в університеті.

     Несходовський І. С. звернув увагу на співпрацю кафедри з Рахунковою платою України, Державною аудиторською службою України, Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України тощо.

     Гоцуляк В. Д. та Копотієнко Т. Ю. ознайомили студентів коледжу з діяльністю кафедри, навчальними дисциплінами, що викладаються на факультеті, та особливостями вступу до КНТЕУ в 2018 році.

     Студенти отримали буклети-путівники «Твій шлях до успіху» та інформаційні листівки факультету обліку, аудиту та інформаційних систем КНТЕУ.

Залишити коментар