Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Фінанси і кредит"

  • image
  • image
  • image

     Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2018 р. № 3081-л «Про проведення акредитаційної експертизи» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету у періоди з 21 по 23 січня 2019 р. працювала експертна комісія у такому складі:

     Освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

  • Доценко Інна Олексіївна – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету, кандидат економічних наук, голова комісії;
  • Рошко Галина Мирославівна – голова циклової комісії фінансово-економічних дисциплін Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу, викладач вищої категорії.

     Експерти ознайомились з організаційним, навчально-методичним, кадровим, матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням освітнього процесу. Оцінили якісні характеристики підготовки фахівців за результатами захисту курсових робіт, звітів практики, написання комплексних контрольних робіт студентами та складання кваліфікаційного екзамену.

     За результатами роботи  комісії підготовлено до Міністерства освіти і науки України висновки про можливість акредитації  освітньо-професійної програми.

Залишити коментар