Акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

     Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2018 р. № 3081-л «Про проведення акредитаційної експертизи» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету у періоди з  16 по 18 січня  2019 р. працювали три експертних комісї у такому складі:

 1. Освітньо-професійна програма «Товарознавство та комерційна діяльність» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

     Головко Микола Павлович – завідувач кафедри товарознавства в митній справі Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

     Дідусенко Світлана Анатоліївна – голова циклової комісії товарознавчих дисциплін Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету.

 1. Освітньо-професійна програма «Ресторанне обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»:

     Герасименко Віктор Григорович – завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету, кандидата економічних наук, професор, голова комісії;

     Прядко Оксана Михайлівна – заступник директора з навчально-методичної роботи Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу, викладач вищої категорії.

 1. Освітньо-професійна програма «Бухгалтерський облік» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»:

     Скоробогата Лариса Вікторівна – завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування Хмельницького національного університету, кандидат економічних наук, доцент, голова комісії;

     Андріюк Емма Іванівна – завідувач економічного відділення Економічного коледжу Дніпровського державного технічного університету, викладач вищої категорії.

    Експерти ознайомились з організаційним, навчально-методичним, кадровим, матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням освітнього процесу. Оцінили якісні характеристики підготовки фахівців за результатами захисту курсових робіт, звітів практики, написання комплексних контрольних робіт студентами та складання кваліфікаційного екзамену.

     За результатами роботи  комісій підготовлено до Міністерства освіти і науки України висновки про можливість акредитації  освітньо-професійних програм.

Залишити коментар