Акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

     Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2019 р. № 764-л, № 765-л, № 766-л «Про проведення акредитаційної експертизи» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету у період з  10 по 12 червня  2019 р. працювали три експертних комісії у такому складі:

 1. Освітньо-професійна програма «Оціночна діяльність» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

    Доценко Інна Олексіївна – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету, кандидат економічних наук, доцент, голова комісії;

    Осадчук Людмила Андріївна – голова циклової комісії обліково-фінансових дисциплін Шепетівського коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету.

 1. Освітньо-професійна програма «Маркетингова діяльність» зі спеціальності 075 «Маркетинг»:

    Жидок Вікторія Вікторівна – завідувач кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики Навчально-наукового інституту бізнесу, природокористування і туризму Чернігівського національного технологічного університету, кандидат економічних наук, доцент, голова комісії;

    Вінник Ірина Володимирівна – голова циклової комісії маркетингу і торгівлі Ірпінського економічного коледжу Національного університету біоресурсів і природокористування України.

 1. Освітньо-професійна програма «Інформаційна діяльність підприємства» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

     Литвин Оксана Степанівна – завідувач кафедри комп’ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, голова комісії;

     Ананьєва Інна Анатоліївна – голова циклової комісії спеціальних дисциплін комерційного спрямування та торговельного підприємництва Черкаського комерційного технікуму.

    Експерти ознайомились з організаційним, навчально-методичним, кадровим, матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням освітнього процесу. Оцінили якісні характеристики підготовки фахівців за результатами захисту курсових робіт, звітів практики, написання комплексних контрольних робіт студентами та складання кваліфікаційного екзамену.

     За результатами роботи  комісій підготовлено до Міністерства освіти і науки України висновки про можливість акредитації  освітньо-професійних програм.

Залишити коментар